Leerondersteuning Da's Wijs!

Bijles op maat om schoolprestaties te bevorderen.

Heeft de lockdown enorme invloed gehad op de prestaties van jouw kind? Presteert jouw kind lager dan gemiddeld? Maakt de leerkracht zich zorgen over de prestaties van het kind vanwege concentratieproblemen in de klas of heeft jouw kind moeite met een bepaald vak op school? 1 á 2 uur bijles per week is enorm effectief in het bevorderen van de schoolprestaties. Ik zoek naar passende instructievormen en de schoolprestaties zullen zichtbaar stijgen! Bij Da’s Wijs! krijgt jouw kind gepaste bijles op maat gegeven door een gecertificeerd leerkracht.

Omdat de klik tussen leerling en bijlesdocent enorm belangrijk is, wordt de eerste proefles altijd gratis gegeven. Dan kunnen we kijken of de samenwerking een goed plan is.

Bijles

Bijles voor leerlingen uit het basisonderwijs en de brugklas van de middelbare school.

Op de basisschool wordt de basis gelegd voor het leren in het algemeen. Er zijn echter verschillende factoren die roet in het eten kunnen gooien. Zo kunnen dyslexie en dyscalculie het leren vermoeilijken, maar ook concentratieproblemen, psychische klachten of weinig ruimte voor extra instructie in de klas. Bij Da’s Wijs! wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft om zo de leerprestaties zichtbaar te verbeteren.

TAAL

Spelling, grammatica, taalbeschouwing, woordenschat, lezen, mondelinge taalvaardigheid, schrijven

REKENEN

Getalbegrip, bewerkingen, verhoudingen, meten, meetkunde, verbanden, breuken

OVERIGE VAKKEN

Moderne vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, creatieve vakken

Bijlessen van Da's Wijs! worden bij jou thuis gegeven, of in de praktijk in Zeewolde.

"Onze dochter heeft moeite met begrijpend lezen en heeft over het algemeen meer tijd en uitleg nodig. Op school krijgt ze uitstekend les maar door de bijlessen van Lynn is ze echt vooruit gegaan en heeft ze ook veel meer plezier in opdrachten waar ze eerder tegen opzag. De lessen zijn super leuk en onze dochter ziet er iedere keer weer naar uit als Lynn langskomt."

Tarieven

BeschrijvingKosten
KennismakingsgesprekGratis
ProeflesGratis
Bijles á 1 uur in de praktijk

€10,-

Bijles á 1 uur aan huis€15,-
Strippenkaart 10 uur in de praktijk€80,-
Strippenkaart 10 uur aan huis€120,-

In het uurtarief zijn ook de kosten voor voorbereiding & uitwerking, kort overleg (mail of telefoon), gebruik van materialen, bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Annulering:

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht. 

Algemene voorwaarden:

Op alle contacturen zijn de Algemene Voorwaarden van Het Vrije Vosje van toepassing.